ЛДПР предложила вариант текста присяги для получения гражданствапруф: https://ria.ru/society/20170607/1495994792.html
 


До появления России оставалось 73 года.

Profile

ethicsrussia: (Default)
ethicsrussia

June 2017

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios